Organizační podmínky po znovuotevření mateřské školy jako dodatek k platným řádům a směrnicím

1) Příchod do MŠ: U vchodu dezinfekce rukou – dospělé osoby, dodržovat rozestupy

V šatně – maximální! počet 10 osob (včetně dětí) – nezdržovat se

Také před areálem MŠ JE ZAKÁZANO SE ZDRŽOVAT- SHLUKOVAT.

2) Předání dítěte učitelce – 1. den: nutnost přítomnosti zákonného zástupce – předání bezinfekčnosti!!!

3) Předávání dítěte další dny – rodič nebo zmocněnec, vždy jedna osoba v roušce!

4) Do odvolání je výslovný zákaz donášet do budovy MŠ jakékoliv hračky a předměty (z hygienických důvodů)

5) Sebou: denně láhev s pitím, podepsanou (budeme dolévat v průběhu dne), 2x rouška – podepsaná, v igelitovém sáčku, ponechat v šatně (pro případ zjištění onemocnění dítěte ve skupině v průběhu dne), oblečení – nosit denně v podepsané tašce (ne batoh), nenechávat nic v šatně kromě přezůvek a pláštěnky

6) Děti MUSÍ být zdravé, nejevící žádné známky nemoci – MUSÍTE dodržovat platnou legislativu, neohrožovat personál ani ostatní děti!

7) V případě zjištění stavu dítěte, které vykazuje známky nemoci budeme volat KHS a izolovat skupinu

8) Stravování zajištěno obvyklým způsobem, dle doporučení MŠMT

9) Vyzvedávání dětí – stejný postup jako při přivádění dětí, nezdržovat se v šatně ani

v areálu MŠ!

10) V současné době docházka dítěte do mateřské školy není povinná. Záleží na zvážení a

samotné potřebě rodičů.

0 zobrazení

Kontaktuje nás

Tel: +420 326 911 108

Email: info@mslimanovavila.cz

Adresa

Dr. Beneše 260

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Copyright © 2018 MŠ Límanova vila