Pozor, aktuální změny k provozu mateřských škol i k probíhajícímu zápisu:

1. Mateřská škola Dr. Beneše zahajuje v Límanově vile provoz pro přihlášené děti

od pondělí 18. 5. 2020. Nezapomeňte si vyplnit Čestné prohlášení o bezinfekčnosti (formulář na stránkách školy v sekci Dokumenty). Dětem, které jsou omluvené a nastoupí

až po prázdninách, bude v této situaci prominuta úplata za vzdělávání. Jaká bude situace ohledně ošetřovného, zatím je třeba sledovat v tisku – je k dnešnímu dni stále v jednání.

2. Provoz na pracovišti MŠ Okružní – informace poskytneme na schůzce rodičů přijatých dětí 14. 5. 2020

3. K prázdninovému provozu. Prázdninový provoz si bude každá mateřská škola ve městě zajišťovat samostatně. Oproti praxi předchozích let se MŠ zřizované městem nebudou

v prázdninovém provozu střídat. Pro MŠ Dr. Beneše – pro obě pracoviště bude připravený provoz v Límanově vile.

Je nutné, aby rodiče potvrdili potřebu docházky dítěte o prázdninách ve stanoveném termínu nejpozději do 15. 5. 2020 (dle původního harmonogramu). Prázdninový provoz je v omezeném režimu, pro děti plně zaměstnaných rodičů. Je třeba, aby si zaměstnanci mateřské školy mohli vybrat svou dovolenou.

4. K probíhajícímu zápisu do MŠ Dr. Beneše - Límanova vila – vydání rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno dne 1. 6. 2020 na webových stránkách školy a na budově školy.

0 zobrazení

Kontaktuje nás

Tel: +420 326 911 108

Email: info@mslimanovavila.cz

Adresa

Dr. Beneše 260

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Copyright © 2018 MŠ Límanova vila