Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

v sekci dokumenty naleznete informace k provozu mateřských škol ve městě v době hlavních prázdnin. Můžete si také vytisknout přihlášky. Sběr vyplněných přihlášek

na třídách od 19. 4. 2022, nejpozději k datu 15.5. 2022. Na pozdě podané přihlášky nebude brán zřetel z důvodu administrativní procedury přijímacího řízení. Provoz v době prázdnin zajišťujeme pro plně zaměstnané rodiče a připomínáme, že také děti si potřebují

o prázdninách odpočinout od pobytu v početném kolektivu, tedy nepředpokládáme, že je budete přihlašovat do všech mateřských škol ve městě na celé prázdniny.

Za kolektiv MŠ Dr. Beneše Krčová Miroslav, ředitelka.

56 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Výsledky přijímacího řízení dětí firemních zaměstnanců naleznete v sekci DOKUMENTY. Rozhodnutí o přijetí se zákonným zástupcům nezasílá. Rodiče je obdrží na schůzce v červnu nebo si jej po předchozí d

K zápisu do MŠ v období 3.5. a 4.5. 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem

MS_logo.jpg

MŠ Límanova vila

a

MŠ Okružní