Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 - zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny

K zápisu se dne 15.6. 2022 přihlásilo celkem 1 dítě.

Výsledek zápisu:

registrační číslo 1/22UK - bylo přerušeno správní řízení z důvodu doplnění podkladů potřebných pro přijetí.


V Brandýse n. L. - Staré Boleslavi dne 22.6. 2022


Mgr. Miroslava Krčová - ředitelka školy

6 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Výsledky přijímacího řízení dětí firemních zaměstnanců naleznete v sekci DOKUMENTY. Rozhodnutí o přijetí se zákonným zástupcům nezasílá. Rodiče je obdrží na schůzce v červnu nebo si jej po předchozí d

K zápisu do MŠ v období 3.5. a 4.5. 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem

MS_logo.jpg

MŠ Límanova vila

a

MŠ Okružní