Začátek školního roku

Vážení rodiče,

začíná nový školní rok 2021/2022 a celý tým zaměstnanců je připraven přivítat Vaše děti

v mateřských školách v Límanově vile a Okružní.

Během prázdnin proběhla řada oprav v obou budovách a jejich okolí. Co se nezměnilo je obezřetnost vůči covidové nákaze. Stále je povinné dodržovat základní hygienická pravidla – dezinfikovat si ruce při vstupu do budovy a doprovod dětí musí mít nasazený respirátor. Vzdělávání se mohou účastnit pouze děti, které nevykazují známky onemocnění respiračních chorob. Stále platí pravidlo pitného režimu – donášení nápoje v podepsané lahvičce.

Vzhledem k tomu, že jako jediná MŠ ve městě dovážíme dětem stravu ze školní

jídelny z Brandýské části města a také z důvodu bezpečnosti dětí, je třeba, aby Vaše děti byly předány učitelkám do 7. 50 hod. a budova se uzamyká.

Pokud se z nějakého důvodu opozdíte, je potřeba do MŠ zatelefonovat.

Ke zkvalitnění informovanosti o dění v mateřské škole a ve třídách budeme během měsíce září zavádět nový systém programu a mobilní aplikace Twigsee, která splňuje nároky moderní technologie a zároveň dokáže ochránit Vaše osobní data.

Základní informace o chodu mateřských škol o vzdělávání Vašich dětí, o aplikaci Twigsee, školním řádu Vám sdělíme a na další otázky Vám odpovíme na třídních schůzkách:

- Pro MŠ Okružní v termínu v úterý 7.9. 2021 v 16. 30 hod

- Pro MŠ Límanova vila ve čtvrtek 9.9. 2021 v 16. 30 hod.

Prosíme účast bez vašich dětí

To je úvodem vše. Dětem přejeme, aby ve školce byly spokojené a Vám, rodičům, bezproblémový a pohodový start do každodenních povinností.

Za kolektiv učitelek a provozních zaměstnanců Krčová Miroslava, ředitelka MŠ Dr. Beneše.

135 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Výsledky přijímacího řízení dětí firemních zaměstnanců naleznete v sekci DOKUMENTY. Rozhodnutí o přijetí se zákonným zástupcům nezasílá. Rodiče je obdrží na schůzce v červnu nebo si jej po předchozí d

K zápisu do MŠ v období 3.5. a 4.5. 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem

MS_logo.jpg

MŠ Límanova vila

a

MŠ Okružní