top of page

Prohlášení o přístupnosti


Internetové stránky MŠ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Dr. Beneše 260 splňují požadavky dle par. 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku MŠ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Dr. Beneše 260, dostupné na adrese www.mslimanovavila.cz.

 

Informace uváděné v jiných formátech
Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu, případně je uvedena informace o formátu a možnosti jeho otevření.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF – pro daný formát je možné stažení volně dostupné aplikace Adobe Acrobat Reader. Možností je také importovat doplněk do používaného webového prohlížeče.
     

Podporované prohlížeče

Podporovány jsou následující prohlížeče vždy nejméně v aktuální a předcházející verzi:

  • IE od verze 9

  • MS Edge

  • Firefox

  • Google Chrome

  • Safari

  • Opera

 

Kontakt na správce webu

 

Pro uspokojení Vašich případných námětů či sdělení zjištěných problémů, které souvisejí  se zobrazením této webové stránky včetně ostatních záležitostí, které se týkají obsahu na této webové stránce se obraťte na adresu info@mslimanovavila.cz.
 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

 

Aktuální verze tohoto prohlášení byla vypracováno dne 1.3.2021.

 

Pokyny pro prosazování práva

 

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

 

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

MS_logo.jpg

MŠ Límanova vila

a

MŠ Okružní

bottom of page