top of page

Platné od 1. 9. 2024


Stravné děti do 6 let: 55 Kč/den

Celková měsíční záloha: 1 130 Kč


Stravné děti s odkladem školní docházky: 63 Kč/den

Celková měsíční záloha: 1 300 Kč


Školné: 800 Kč/měsíc

(Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky tuto úplatu za školní vzdělávání neplatí.)


Číslo účtu - 186324504/0600 + přidělené VS dítěte

1 zobrazení

Výsledky přijímacího řízení MŠ Dr. Beneše pro školní rok 2024/2025 naleznete v sekci DOKUMENTY.

U přijatých dětí se rozhodnutí nezasílá, bude k vyzvednutí na schůzce rodičů nově přijatých dětí dne 18. 6. 2024 ve třídě Ptáčků v Límanově vile v 16.00hod.

Rozřazení dětí do pracovišť Límanova vila a Okružní bude také sděleno na schůzce.

Účast na schůzce bez dětí.

27 zobrazení
MS_logo.jpg

MŠ Límanova vila

a

MŠ Okružní

bottom of page