Dokumenty

Soubory ke stažení

ŠKOLNÍ ŘÁD AKTUALIZOVANÝ , účinnost od 14.3. 2022

Koncepce rozvoje školy

Vyhodnocení koncepce rozvoje MŠ

Stravné na rok 2022

Stanovení úplaty za vzdělávání

na školní rok 2021/22

Organizace školního roku 2021/2022

Schválený rozpočet na rok 2022

Vnitřní řád školní jídelny

Pokyny ředitelky školy k distančnímu

vzdělávání

Přijaté děti firemních zaměstnanců na školní rok 2022 - 2023

Přihláška a informace k provozu MŠ

o hlavních prázdninách

        Dokumenty k zápisu do MŠ                Dr. Beneše pro šk. rok 2022/2023

Školní vzdělávací program

Evaluační zpráva 2020/21

Informace k zápisu do 1. ročníku

Projekt EU - šablony, publicita

Projekt EU - šablony II. - publicita

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče

                    MŠ Límanova vila

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče

                      MŠ Okružní

Minimální preventivní program

Střednědobý výhled příjmů a výdajů na rok 2023/24

MS_logo.jpg

MŠ Límanova vila

a

MŠ Okružní