Dokumenty

Soubory ke stažení

ŠKOLNÍ ŘÁD 2022/23

Koncepce rozvoje školy

Vyhodnocení koncepce rozvoje MŠ

Stravné na rok 2022

Schválený rozpočet na rok 2022

Vnitřní řád školní jídelny

Pokyny ředitelky školy k distančnímu

vzdělávání

Minimální preventivní program

Dotazník pro rodiče nově přijatých dětí

Školní vzdělávací program

Evaluační zpráva 2020/21

Projekt EU - šablony, publicita

Projekt EU - šablony II. - publicita

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče

                    MŠ Límanova vila

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče

                      MŠ Okružní

Střednědobý výhled příjmů a výdajů na rok 2023/24

Úplata za vzdělávání šk. rok 2022/23

MS_logo.jpg

MŠ Límanova vila

a

MŠ Okružní