top of page
Budova MŠ Límanova vila

MŠ Límanova vila

původní reprezentační vila

3 třídy

kapacita 73 dětí

provozní doba: 6:30 - 16:30

příchod dětí do MŠ: do 7:50

Aktivity

pravidelné kulturní akce
ozdravné pobyty v přírodě
plavání
saunování

MŠ Okružní

prostory novostavby
2 třídy

kapacita 52 dětí

provozní doba: 6:30 - 16:30

příchod dětí do MŠ: do 7:50

Boleslav, Boleslav, překrásné město...
Vyrůstáme a hrajeme si v Límanově vile a v MŠ Okružní

Jsme mateřská škola s právní subjektivitou pro děti od tří do sedmi let, umístěná v původní reprezentační vile Antonína Límana téměř ve středu městské části Stará Boleslav. První zmínka o provozu mateřské školy v budově je z roku 1952. Dne 25.5. 2020 začal provoz odloučeného pracoviště MŠ Okružní.

​                                                

K nejrozsáhlejší rekonstrukci a modernizaci budovy došlo v roce 1990-1992. Ředitelka školy se snažila o zachování nadstandardního prostředí stylové vily, kterou podstoupila rodina Límanů pro účely mateřské školy.

Příspěvková organizace od roku 2020 slučuje dvě mateřské školy.

Obě pracoviště mateřské školy vycházejí ze společného školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) „Boleslav, Boleslav, překrásné město…Vyrůstáme a hrajeme si v Límanově vile a v MŠ Okružní.“

Třídy jsou homogenního typu, což znamená, že jsou děti do tříd rozřazovány dle věku.

V Límanově vile jsou 3 třídy (Sluníčka, Ptáčci, Předškoláci). Aktuální kapacita je 73 dětí v předškolním věku.

V období koronaviru došlo k úpravám interiéru (výmalba, úprava prostor v hale, doplnění různých edukačních pomůcek).

Na odloučeném pracovišti MŠ Okružní (určena k přijímání dětí ke vzdělávání zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

a zaměstnanců Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) má k dispozici celkem 2 třídy (Včelky a Broučci). Aktuální kapacita je 52 dětí v předškolním věku.

Výhodami budov je rodinné prostředí, které děti obohacuje především klidnou atmosférou

a zajišťuje mimo jiné podnětné vzdělávání. Obě pracoviště spolu úzce spolupracují. Lze využít hernu pro pohybové aktivity, saunu, společné návštěvy divadel, pobyty v přírodě, vlastivědné výlety. Do rozšířené nabídky péče patří saunování, plavání, zimní a jarní pobyt v přírodě.

V Límanově vile je zahrada osázená listnatými i jehličnatými stromy a keři ve stáří 100 i více let. Snažíme se o tento vklad pečovat a vhodně ho doplňovat dřevěnými hracími prvky

k rozvíjení pohybových aktivit dětí, umístěnými mezi zeleň - horolezecká stěna, vlak, domečky, basketbalové koše. Došlo k úpravě pískovišť umístěných do polostínu a revitalizace venkovního schodiště. Průběžně dochází k dalším úpravám.

Zahrada v MŠ Okružní vychází z projektu ministerstva životního prostředí vyhlášeného prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR – Výzva č. 7/2019 „Přírodní zahrady“. Její vybavení umožní dětem využívat přírodní prvky v podobě záhonků, venkovního výukového altánu, hrabaniště atd. Plodiny ze školní zahrady obohacují děti o učení prožitkem. Velkým přínosem zahrady je pronájem plochy cca 600m2 od Lesprojektu

Brandýs n. L. -  Stará Boleslav s.r.o. Děti v této části zahrady mají možnost pohybu v ovocném sadu. Příjemné rozcvičky, štafetový běh, slalom či proudová cvičení se v tomto prostoru realizují s přirozenou lehkostí.

Pokud chce vědět jak děti tráví čas v průběhu kalendářního roku, klikněte zde.

MS_logo.jpg

MŠ Límanova vila

a

MŠ Okružní

bottom of page