top of page

Rok v Límanově vile

 

                       Školku mají děti rády, najdou si v ní kamarády.

 

                                            Září:

             Boleslav, Boleslav, překrásné město. Poznáváme školku a okolí.  

- Spolu ve školce, kam patřím, kde je můj domov.

- Seznamujeme se zahradou, zařízením, učíme se bezpečnému chování                                                                                   na zahradě v zájmu ochrany zdraví svého i ostatních dětí.

- Zveme nové kamarády ke hrám v rámci socializace, vzájemně si pomáháme

  a podílíme se na tvorbě sociálních vazeb školy a rodiny.

- Vyrůstáme z jednom z nejstarších měst u nás, ve Staré Boleslavi,                                                                                         poznáváme pověst o Sv. Václavovi – divadelní představení, návštěva kostela, 

  památek ve městě, oslavy Václavské tradice, zpíváme si pro radost „Boleslav,               

  Boleslav“ – oslavujeme naše město zpěvem, poznáváme rozdíl jak žili lidé dříve

  a nyní – způsob bydlení, práce, hygienické podmínky.

- Při vycházkách městem se seznamujeme s možným nebezpečím od cizích lidí,   

  dopravních prostředků nejen na silnicích, neznámých zvířat. Učíme se co je     

  pro nás bezpečné a co naopak ne, na co dávat zvýšený pozor.

- Učíme se společenským návykům – oslovení, zdravení, ohleduplnost.

                 

                                                                     Měsíc říjen, to je když: letní časy nechytíš.

                                                                                  Říjen:

                                                                       Zdravíme Tě podzime, vítr fouká spoustu barev už má louka,                                                                                                                      les i naše zahrada.

                   

                                                                     - Za příznivého počasí trávíme co nejvíce času pobytem venku v přírodě,                                                                                 často i v blízkém lese, zde poznáváme stromy, lesní plody i další podzimní                                                                             ovoce a zeleninu.

                                                                     - Vaříme čaj ze šípků, máty, černého bezu, učíme se poznávat význam                                                                                     vitamínů pro naše zdraví, co nám příroda nadělila, v souvislosti se změnou                                                                             počasí – podzimní plýskanice.

                                                                     - Povídáme si o léčivých bylinkách, jak se lidé léčili za dávných časů                                                                                                                                                                                 - babky kořenářky.

                                                                     - Jak se léčíme dnes, chráníme si své zdraví také změnou v oblékání

                                                                       a obouvání.

                                                                     - Poznáváme státní symboly, státní hymnu, významné události – vznik                                                                                       samostatného československého státu – 1918 – naše země má svátek,                                                                                   seznamujeme se s integrací našeho státu do EU, využití vlastních poznatků                                                                           dětí z návštěvy cizích zemí během dovolené s rodiči.

                                                                     - Zdokonalujeme bezpečný pohyb na frekventovaných cestách i v přírodě                                                                                                                                                  – učitelka vždy plní úlohu ochránce.

                                                                     - Poznatky bezpečného chování prakticky ověřujeme na dopravních akcích                                                                             pořádaných městem na zahradě školy.

      Padá na zem suché listí, stromy půdou brzy spát.

                Každý přeci snadno zjistí, že už nastal listopad.

                          Listopad:

                  Je tady barevný a tajemný podzim.

 

- Na přelomu měsíce října a listopadu přichází u nás

  „novodobý zvyk“ Halloween¨:

          - Je nejstrašidelnějším dnem v roce, bájné bytosti ožívají

            prostřednictvím různých masek a převleků.

          - Strašidel se nebojíme – karneval v MŠ.

          - Kreslíme strašidla, strašidelné obrázky, hledáme klady a zápory

            v chování, možnost nápravy.

          - Vyrábíme typické ozdoby Halloweenu – prořezávané dýně

            se svíčkou uvnitř.

- Dny se krátí, tmy přibývá, venku je smutné uplakané počasí,

  které se brzy změní ve sněhové přeháňky.

          - Příroda a zvířata se připravují na zimu.

- Příchod zimy – přijíždí Martin na bílém koni – Legenda o svatém Martinovi

          - poznáváme smysl a význam legendy.

- Blíží se Vánoce – čas, kdy se v nás hromadí láska a štědrost,

  seznamuje se s funkcí rodiny – proč se máme rádi, čím si děláme radost.

- Připravujeme vánoční besídku jako dárek pro rodinu.

                           Na nebi létají v podvečer andělé, pod bílou peřinou spí celá zem.

                                                       „Šťastné a veselé Vánoce všem“!

 

                                                       Prosinec:

                                                           Hlásí se k nám paní zima a ta zima – ta je prima.

                                                            - Dny jsou stále kratší, noci delší – období napovídá příchodu zimy – poznáváme                                                                     řád přírody

                                                            - Přichází zima a s ní Ježíšek

                                                            - Tento čas je časem adventním – čtyři adventní neděle, tradice mikulášské nadílky                                                                - Nadílka v MŠ – my se čertů nebojíme

                                                            - Rozsvěcování vánočních stromů na náměstích našeho dvojměstí

                                                            - Děláme si radost v čase předvánočním, besídka pro rodinu i veřejnost

                                                            - Příprava a výroba dárků, vánočních přání

                                                            - Těšíme se na Vánoce, pomáháme s úklidem, pečením, pečení perníčků, zdobení                                                                  školky, třídy

                                                            - Chvilky u stromečku, slavnostní nálada, zpíváme si koledy – návštěva dětí ze ZŠ,                                                                  učíme se vzájemně si popřát zdraví a hezké Vánoce

                                                            - Pamatujeme i na zvířátka v lese – zdobení stromku dobrotami

                                                            - Vrchol adventního období 24. prosince Štědrý den – narození Ježíška, poznáváme                                                                Vánoce dříve a nyní – Ladův -Betlém

Jako první měsíc v roce, dostal jméno leden.

                Studený je, plný sněhu zakrývá se ledem.

                               Leden:

                Zima, to je bílá paní, těšíme se všichni na ni!

- Vánoční období je završeno svátkem Tří králů šestého ledna:

                     - My Tři králové koledujeme, štěstí, zdraví, dlouhá léta vám přejeme.

                     - Poznáváme legendu, zvyky, pranostiky, tříkrálové obchůzky

                                             - v současnosti se nejčastěji objevují v podobě

                                               charitativních sbírek – vysvětlení smyslu a významu sbírek.

- Poznáváme nejstudenější měsíc v roce – zima čaruje – pohádka „Dvanáct měsíčků“

                                             - hrajeme si s kalendářem.

- „Máme měsíc leden, na hory zase jedem!“

                                             - Tu správnou zimu si užíváme v Krkonoších na Benecku,

                                               kam jezdíme každoročně na rekreační pobyt.

                                             - Poznáváme zimní sporty a s nimi spojené zimní

                                               radovánky, vlastnosti sněhu, ledu, účinky mrazu                                                                                                                                  – skupenství vody v závislosti na počasí.

                                             - Poznáváme rozdíl zimy na horách a v nížinách.

- Aktuálně dle podmínek ke hrám se sněhem využíváme zahradu.

- Pečujeme o ptactvo u krmítek, pomáháme zvířátkům – využijeme plody nasbírané na podzim.

                                                                              Druhý měsíc, únor krátký, pouští zimu svými vrátky.

                                                                                                      Moje milá přišel čas, jaro přijde mezi nás. 

                                                                                          Únor:

                                                                                                                    Já a moje zdraví.

                                                                               - Naše tělo – poznáváme lidské tělo – prevence a ochrana zdraví,                                                                                             otužování, význam ovoce a zeleniny pro naše zdraví, význam pohybu                                                                                     pro zdraví – hýbeme se, sportujeme.

                                                                               - Poznáváme řád a různost světa, přírody i lidí, únor – nejkratší měsíc                                                                                                  – učíme se vyrovnávat s extrémními situacemi (záplavy,                                                                                                               vichřice, popřípadě nemoci).

                                                                               - Poznáváme ekologii, význam ohleduplného chování k naší planetě,                                                                                         ochrana ovzduší, poznáváme čím zemi ubližujeme – kam patří                                                                                               nepořádek, učíme se třídit odpad a pomáháme uzdravit zemi.

                                                                               - Hodnotíme skutečnou zimu – globální oteplování, poznáváme vesmír                                                                                                –  návštěva Planetária.

                                                                               - Oslavujeme končící zimní období – Masopust – tradice, zvyky,                                                                                                 charakteristika, původ a průběh, vysvětlení masopustních zvyků jako                                                                                     projevu radosti, veselí, tance, zpěvu a hudby, dobrého jídla a pití,                                                                                           masopustní pečivo.

                                                                               - Masopustní karneval v MŠ.

Březen to je měsíc jara, budí všechny květinky…

                      Březen:

Sníh se ztrácí, ledy tají, jaro vstává v celém kraji.

- S jarem přichází všechno hezké, milé a příjemné na co v zimních dnech                                                                                čekáme – hřejivé sluníčko, probouzející se příroda, první tráva, první kytičky,                                                                          barevný svět kolem nás, příjemná nálada a radost ze života, probouzení                                                                                živé přírody – Co všechno musí dělat jaro? – poslech básně Františka Halase.

                      - Venku v přírodě hledáme a poznáváme barvy jara – pozorujeme

                        probouzení živé i neživé přírody – provádíme jednoduché

                        pokusy – rychlení větviček, klíčení semen – poznáváme vliv tepla

                        a světla na růst rostlin – poznáváme zvířata domácí, hospodářská,

                        volně žijící a jejich mláďata – návrat stěhovavých ptáků domů.

- Trpělivé pozorování zákonitostí přírodních jevů po mnoho generací jako vznik         

  lidových pranostik a předpovědí – seznamujeme se s nejznámějšími pranostikami

  v den svátku Svatého Řehoře.

- Březen – měsíc knihy – návštěva knihovny v našem městě, seznamujeme se s prostředím

  a funkcí knihovny, poznáváme oblíbené pohádky, knížky pro děti – učíme se vybrat si svoji

  oblíbenou knihu a správně s ní zacházet.

                                                                             Duben má rád legraci, stále mění počasí.

                                                                                    Chvíli svítí sluníčko, hned zas prší maličko.

                                                                         Dokonce i padá sníh, tenhle duben má rád smích.

                                                                                               Duben:

                                                                                              Ještě v trávě leží zmrazky a už kvetou sedmikrásky.

                                                                             - Proč je jaro zelené?

                                                                                             - Probouzení živé přírody – zvířata a jejich mláďata, ptáci –                                                                                                         poznávání způsobu života dravců – praktická ukázka výcviku                                                                                                 nejznámějších dravců žijících u nás.

                                                                             - Duben měsíc bezpečnosti:

                                                                                             - Doprava v našem městě a nejbližším okolí, bezpečné chování                                                                                                 na ulici, správná reakce na světelné signály, bezpečnostní                                                                                                       akce pořádaná městem na zahradě naší školy.

                                                                             - Půjdeme k zápisu do školy.

                                                                             - Slavíme svátky jara – oslavy Velikonoc, vítáme nový život.

                                                                                             - Období přílivu čerstvých sil, počátku nového života, nových                                                                                                      vztahů, velikonoční tradice, zvyky, jaké zvyky dodržovali naši                                                                                                  předkové, jak se zvyky časem vyvíjely nebo měnily.                                                                                                               - Do současné doby se tradují obchůzky s pomlázkou                                                                                                               po příbuzných nebo známých s velikonočními koledami – jaká                                                                                                 koleda se líbí nám…

                                                                             - Poznáváme velikonoční symboly – vejce jako symbol nového života,                                                                                       tradiční velikonoční pečivo, pokrmy – zelené bylinky, velikonoční                                                                                             pranostiky – vynášení Moreny, poznávání velikonočních zvyků v jiných                                                                                   zemích.

                                                                             - Čarodějnický týden, pálení ohňů – význam pálení ohňů – zahánění                                                                                         všeho zlého.

                      Světem letí novina, že prý květen začíná.

                           Všechno kvete, krásně voní, motýlci se spolu honí.

                     Květen:

           Slunce má rádo lidi, zvířata i zemi.

- Máme radost z kvetoucí přírody a kytiček kolem nás.

- Svátek Matek – „co si to ptáčkové štěbetají? Přece, že maminky svátek mají.“

                  - Za co mám maminku rád – připravujeme dárky pro maminky

                     jako poděkování za pohlazení, úsměv, péči o nás.

- Den rodin – poznáváme význam rodiny, kdo patří do naší rodiny,

  kdo s námi žije doma. Čím dělám rodičům radost já.

- „Už je jaro, už je čas se školkou si vyjet zas.“:

                  - Těšíme se na ozdravný pobyt v přírodě, na výlety – z Boleslavi

                    do světa – poznáváme krásy naší země, učíme se chápat

                    význam přírody pro náš život, co musí příroda a lidé udělat,

                    abychom mohli na podzim sklízet.

                  - Ohleduplné chování k přírodě kolem nás – co se děje

                    v trávě – poznáváme luční květiny, brouky, hmyz – hrajeme si

                    a chováme se podle pravidel, která už známe ze školky.

                  - Učíme se jednat i s ostatními lidmi na veřejnosti.

                  - Učíme se správně chovat v dopravních prostředcích.

                  - Poznáváme význam bezpečného chování ve volné přírodě – pohyb

                    po vyznačených cestách, možné nebezpečí, učíme se vzájemně

                    si pomáhat, především mladším kamarádům.  

                                                                  Červen má rád květiny, není ale jediný, kdo má léto rád…

                                                                                          Červen:                                      

                                                                      Sluníčko je pánem léta, všechno zraje krásou vzkvétá, motýlek si světem létá.

 

                                                                       - Děti na světě – děti na celém světě slaví svůj svátek, poznáváme,                                                                                           že všichni nejsme stejní, v jiných zemích žijí jiné národnosti, jiné rasy lidí,                                                                               všichni nejsme jen hodní – poznáváme dobro a zlo – jako v pohádkách.

                                                                       - Exkurze do hasičské zbrojnice – seznámení s technikou, významem                                                                                       a důležitostí práce hasičů pro náš život.

                                                                       - „Ahoj školko“:

                                                                                   - Loučíme se s předškoláky – slavnostní dopoledne plné hudby,                                                                                               tance, vzpomínání a písniček, předání pamětních listů                                                                                                             a absolventských čepic s logem naší školky, veselé rozloučení                                                                                               se všemi, které jsme měli rádi.

                                                                       - Léto začíná – těšíme se na prázdniny, na dovolenou s rodiči:

                                                                                   - Kam pojedeme o prázdninách?

                                                                                   - Bezpečnost, opatrnost u vody .                                                                                                                                               - Ahoj léto, ahoj prázdniny!

Povídal mravenec, že je tu červenec.

Povídala jeho teta, že už bude půlka léta.

                                                                                                   V srpnu zraje obilí, ohýbá své klasy.

                                                                                                   Zlatou barvou zahýří, právě v tyto časy.

 

Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj s některými z vás během prázdninového provozu v Límanově vile!

MS_logo.jpg

MŠ Límanova vila

a

MŠ Okružní

bottom of page