Kalendářní rok v Límanově vile

Září

Poznávání prostředí a orientace v něm, zveme kamarády ke hrám.

Přijímáme nové kamarády — vstup do mateřské školy, poznat a odhadnout úroveň socializace a kultivace každého dítěte, tvorba sociálních vazeb školy a rodiny. Pověst o sv.Václavovi - po seznámení s příběhem divadelní formou s dětmi procházíme městem. Zvláště mají možnost poznat místo děje celého příběhu. Navazují vycházky po okolí s hledání důvodů proč už za dávných časů měli naše město rádi i králové. Na zahradě školy si stavíme hradiště s důrazem na smysl ochranných valů s porovnáním s bydlením nyní. Při vycházkách upozorňujeme na nebezpečí které dítěti hrozí od neznámých lidí, zvířat, rostlin, dopravních prostředků.

Říjen

Podzim tráví děti většinou pobytem v zahradě a lese. Sluníčko ukládalo celé léto zdraví do plodů. Děti prakticky poznávají uzrálé ovoce, zeleninu i lesní plody. Ve školce vaříme čaj z šípků, maminkám děti nosí houby a zvířátkům pomáháme s přípravou zásob na zimu. Blížící se zimě se začínáme bránit oblečením, obutím, pohybem i vitamíny.
Při svých cestách děti brzy pochopí jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu i přírodě a učitelka se jim stává jistotou a ochráncem.
Události, oslavy - Vznik samostatného Československého státu (1918) spojit s integrací do EU. Když jsme kamarádi v mateřské škole kamarádí se i dospěláci na celém světě. Svět poznáváme z příběhů z dovolené dětí, prohlížíme mapu světa doplněnou obrázky a dopravními prostředky.
Poznáváme státní symboly ČR - vlajka, znak, hlavní město republiky, Vltavu, Labe a naše město.
Proč se státy spojily do EU divadelní scénka o stěhování do jednoho domu ve kterém si lidé pomáhají.

Listopad

Já, svět a lidé (morálka)
Co je dobré a co ne. Děti si vyrábí strašidla a strašidýlka. Na nich hledají klady a zápory v chování. Záměrně se dostáváme do pohádky kde se straší. V příbězích děti hledají možnosti nápravy učí se pomáhat jeden druhému.
Připravujeme Vánoční besídku pro rodinu. Děti se seznámí s pojmem rodina a s její funkcí proč se mají všichni rádi a čím si udělají radost.

Prosinec

Přichází zima a s ní Ježíšek. Zahájíme dárkem dětí rodičům, besídkou kde předvedeme, co od září umíme, výroba dárků, přání pečení perníčků s vyprávěním příběhu z bible.Pokoušíme se vyrobit Betlem. Co nám příroda nadělila, uvědomit si řád přírody a návaznost na uzrávání zásob na zimu, myslíme i na zvířátka (zdobení stromku v lese dobrůtkami pro zvířátka). Rozdíly počasí v nížině a na horách. Tvorba Vánoční atmosféry, vánoce dříve a nyní hra se starodávnými kuchyňskými pomůckami a ingrediencemi (úklid, výzdoba, pečení perníčků). Zdobíme školku výroba z papíru,textilu, přírodnin.

Leden

Zima vyrábíme makety Země a Slunce, proč je jaro,léto, podzim, zima,den a noc.
Hrajeme si se sněhem (sníh děti poznávají i jako výtvarný materiál) a ledem. Využíváme zahrady, svahu u Starého Labe, v případě ledu bruslíme. Správnou zimu děti vychutnávají na rekreačním pobytu. Tento školní rok v Krkonoších na Benecku . Ve chvilkách v teple u pohádky O dvanácti měsíčkách povídáme o dobru, zlu a nebezpečí dříve a nyní. Pohádku si zdramatizujeme. V zimě myslíme i na zvířátka. Do lesa nosíme semena a plody nasbírané na podzim.

Únor

Ještě je zima a to je malá doba ledová. Hrajeme si na lovce mamutů.
Sestavení panelu o životě lidí dříve. Jak se chránili před nebezpečím zimou, nemocemi, hladem. Stavba města ve kterém dnes žijeme. Srovnáváme s příbytky lovců mamutů. Královského hradiště z dob Václava. Jak si musíme chránit zdraví svoje i celé Země. Pomáháme semínku k probuzení a růstu. Určíme si co je živé a co ne.

Březen

Země, voda a vzduch se probouzejí po zimním spánku. Objevujeme co se změnilo, kde na nás už mává jaro. Pozorujeme ptáky, zvířata, hmyz a rostliny na zahradě i v Hluchově. Slavíme Velikonoce prožíváním tradic výrobou výzdoby školky i domů, pečeme si dobroty. Vejce jako symbol nového života. Proč kluci děvčata mrskají vrbovými proutky.

Duben

Sluníčka přibývá a zahřívá zemi. S jarem se rodí mláďátka učíme se je jmenovat. Třídíme živočichy podle výživy, obydlí, pohybu, pokrytí těla. Zvířata na různých světadílech. Lidské mládě je děťátko, jak o něj pečuje maminka a tatínek. V čem mohu pomoci já. Ochrana před nebezpečím, odkud nám hrozí seznamujeme se formou rozhovorů na vycházkách.

Květen

Máj je lásky čas s kým se máme nejvíc rádi. Objevujeme význam rodiny.
Maminkám připravujeme dárky jako poděkování za pohlazení, úsměv, péči. Rekreační pobyt v přírodě. Hrajeme si a chováme se podle pravidel, která známe ze školky. Žijeme pohádkové téma.

Červen

Uvědomění si různost ras lidí a být připraveni přijmou je mezi sebe. Navrátíme se k Zeměkouli a hledáme lidské rasy na kontinentech. Kdo je dobrý a kdo ne a proč? Formou soutěží a pohybových her ověřujeme znalosti a návyky dětí. Příprava na dovolenou,co je pro život důležité a co méně. Loučení s předškoláky.

Kontaktuje nás

Tel: +420 326 911 108

Email: info@mslimanovavila.cz

Adresa

Dr. Beneše 260

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Copyright © 2018 MŠ Límanova vila